Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα της ORICO καλύπτονται από εγγύηση 18 μηνών. Η εγγύηση καλύπτει εξ' ολοκλήρου ανταλλακτικά και εργασία. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία τιμολόγησης από τον αντιπρόσωπο της ORICO για Ελλάδα & Κύπρο.

Στην περίπτωση αγοράς του προϊόντος από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή (ORICO Authorized Reseller), η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή του τιμολογίου από τον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η προσκόμιση του παραστατικού.